Search form

MARCOS 4:20

20Ja ja̱a̱ꞌy nayɨdeꞌen wɨna̱a̱gɨndɨ pøn tpatmadoodɨp ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky jøts ja yjotøkɨyɨdɨ, wɨnets ja tyikwɨngaxøꞌøktɨ jadeꞌen ejxɨm ja tømt midi yikwøjp jam øña̱xjotp. Wɨna̱a̱gɨn ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌendɨ ejxɨm ja tømt midi tyøøm tyikwɨmbejtp may, midiꞌibɨ eeꞌpxma̱jk pa̱jkɨyɨɨꞌñ, midiꞌibɨ tugiꞌpxy jøts midiꞌibɨ magøꞌpxy.