Search form

MARCOS 4:38

38Jamts ja Jesús wyɨnaty mya̱ꞌa̱y ba̱rkɨ ɨxꞌa̱m, tø ja jam wyɨnaty ñagyukøyɨyɨ; wɨnets pyabøjkpɨtøjk ja ojts yuxyɨ, jøts ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―¡Wɨndsøn! ¿Kidi mdsøꞌøgɨ ku nnøjøøꞌkxɨn uk ku nꞌooꞌkɨn?