Search form

MARCOS 5:13

13Xjats ja Jesús tya̱jky ja tɨyꞌa̱jtɨn, yikja̱jt ɨdøꞌøn ja jadeꞌen, wɨnets ja mɨkuꞌ tmajtstuttøø ja ja̱a̱ꞌy, jøts kuch ja tnɨma̱jtskojmɨdɨ, jaꞌ ja tyatøjkɨdøø. Namajtsk milɨn ɨdøꞌøn ja kuch jam wyɨnaty tyanɨdɨ, jaꞌats køꞌøm ña̱nktyejmɨdøø jap ja̱a̱ꞌ jutjøtpy jøts ja nøøjøtpy tyimña̱xkɨda̱ktøø, japts ja ñøøjøøꞌkxkøxtøø.