Search form

MARCOS 5:2

2Xjats ku ja Jesús yøꞌøpyɨdsɨɨmy jam ba̱rkɨjotp, wɨnets ja̱a̱ꞌy ja tuꞌuk ñɨmejnøø midi jam wyɨnaty tsooꞌmp jam ka̱mɨ sa̱ntɨjotp ma̱ ja ooꞌkpɨ ña̱xøkɨdɨ, mɨkuꞌ ja wyɨnaty myøøtꞌajtpy.