Search form

MARCOS 5:26

26Yikxon ja wyɨnaty tø tkuꞌayowɨ ja pya̱ꞌa̱m ku tsøyɨbɨ ja may tjayiktuñ, tø myeeñuꞌnk ja wyɨnaty tyikꞌooꞌkøjxnɨ pønɨ wɨneꞌen ja jam wyɨnaty tmøødɨ, jøts nɨwɨneꞌen ja wyɨnaty tø tkadamøkpiky, neꞌegɨ ja pa̱ꞌa̱m yjɨna̱xꞌadøtsnɨ.