Search form

MARCOS 5:3

3Jam ɨdøꞌøn ja wyɨnaty tyimchɨnaadya̱knɨ ma̱ ja ooꞌkpɨ ña̱xøkɨdɨ, jøts kaꞌap ɨdøꞌøn ja pøn pujx kadeen yꞌuktagɨxojtsɨnɨyɨ yꞌuktabakxojtsɨnɨyɨ.