Search form

MARCOS 5:33

33Wɨnets ja tøꞌøxyøjk tsøꞌøgɨ yjanchyikmɨbejpnɨyɨ, ñɨja̱ꞌwɨpts jaꞌ jøts ku ja wyɨnaty ja tya̱xnaxyɨ tø ñaxy, xjats ja ojts twɨnguxanaayꞌøyɨ ja Jesús, tyamɨmadya̱køjx ja tukɨꞌɨyɨ pønɨ sa̱ jaty ja yꞌejxɨ tyɨyɨ.