Search form

MARCOS 5:39

39Xjats ja Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ jap tøjkjøtpy, jøts ja tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy:

―¿Tiku jadɨneꞌen mnaꞌamdɨ, jadits ku mya̱ꞌa̱xtɨ? Kaꞌap yø kiixyuꞌnk yꞌøøky, ma̱a̱p yøꞌ.