Search form

MARCOS 5:4

4Kumɨ tø ja wyɨnaty kawɨna̱a̱k ojk jadeꞌen yjayiktuñ, xjats ja jatyɨ ttapotɨ, jadiꞌiñɨ ja puꞌxk tanukɨ, ejtp ɨdøꞌøn ja jadeꞌen txumɨtuñ jøts ja jadeꞌen nɨpøn kyamayɨ.