Search form

MARCOS 6:11

11Jøts pønɨ ma̱ga̱jp mgayikupøkt, pønɨ ma̱ pøn nɨwɨneꞌenɨn mgapatmadoowa̱ꞌa̱ñɨdɨ, jøts ku jam mdsoondɨt, wɨnets puꞌux xwɨnaptɨt mdekyøjxp, jøts jadeꞌeñɨ xukꞌejxtɨt jøts ku jadeꞌeñɨ tø mnañɨwa̱ꞌa̱chɨdɨ. Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, ku Dios myeꞌent tuꞌukpɨ xøøw jøts tɨɨdyunwa̱ꞌa̱nt ja ja̱a̱ꞌy, wɨnets ja ka̱jp nøjkx jɨnaxy yiktɨɨdyuñ pønɨ ma̱ mgayikupøktɨ, jøts neꞌegɨ kaꞌap ja Sodomɨt ka̱jp møøt ja Gomorrɨt ka̱jp jadeꞌen nøjkx yiktɨɨdyundɨ sa̱ ja nøjkx yiktɨɨdyundɨ.