Search form

MARCOS 6:12

12Xjats ja pyabøjkpɨtøjk ojts choondøø, jøts ja ojts yɨdeꞌen kyaꞌamaawyɨdettɨ jøts wan ja ja̱a̱ꞌy chɨna̱a̱ꞌyɨn tyiktɨga̱tstɨ, wan tja̱ꞌdyɨgøøgyøxtɨ tukɨꞌɨyɨ ja kyaꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱jtɨndɨ pønɨ sa̱ ja wyɨnaty tø chøønɨdɨ.