Search form

MARCOS 6:19

19Xjats ja Herodías wyɨnaty jadeꞌen tø tjanchmɨꞌa̱mbiky ja Juan jøts ja tyimyikꞌookwa̱ꞌa̱ñ, xjats ja kaꞌap tmɨwɨnma̱a̱ꞌnbya̱a̱ty sudso ja tꞌukyikꞌookt;