Search form

MARCOS 6:24

24Xjats ku ja kiixy jadeꞌen tmadøøy wɨnets ja pyɨdsɨɨmy, jøts tya̱a̱k ja tꞌatsnɨma̱a̱y:

―¿Ti nꞌamɨdoꞌop?

Xjats ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―Ja Juan kyuba̱jk mꞌamɨdoojɨyɨp pøn ja ja̱a̱ꞌy tyiknøbajt.