Search form

MARCOS 6:26

26Wɨnets ja wɨndsøn yjanchjotmayꞌooꞌkpɨjky ku ja kiixy jadeꞌen wya̱a̱ñ; jøts kumɨ tø ja wyɨnaty Dios ttukꞌejxnɨ jøts ku ja tya̱kt tukɨꞌɨyɨ pønɨ ti ja kiixy yꞌamɨdøøpy, tø mɨgaabyɨ mɨꞌukpɨ ja wyɨnaty jadeꞌen tmadowdɨ, xjats ja jadeꞌen sa̱ tkanɨma̱a̱y, kyupøjk jaꞌ midi ɨdøꞌøn ja kiixy wyɨnaty yꞌamɨdøøpy.