Search form

MARCOS 6:31

31Xjats Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Mendɨ, wan tja̱a̱ꞌmyɨndɨ pooꞌkxpɨ ma̱ et aba̱k.

Jaꞌagøjxp ɨdøꞌøn ja jam jadeꞌen ñøjkxwa̱ꞌa̱ndɨ ku ja mayja̱a̱ꞌy ja myɨyøꞌøwyɨmbityɨdɨ myɨyøꞌøyꞌadɨjyɨdɨ, nɨwɨneꞌenɨn ja yikxon kyakaydɨ kyaꞌuuktɨ.