Search form

MARCOS 6:36

36Kajxnɨ yø ja̱a̱ꞌy, wan tnøjkxnɨdɨ ka̱mjøøjty, wan tnøjkxnɨdɨ ma̱ ka̱jp wɨngon, jamts tjuꞌudyɨt ja jɨɨꞌkxy, kumɨ janch yuꞌooꞌknɨdɨp yøꞌ.