Search form

MARCOS 6:4

4Wɨnets Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Nɨdukɨꞌɨyɨ ja̱a̱ꞌy twɨndsøꞌøgɨdɨ ja Dios kyugajpxy, jaꞌayɨ ja nugo kawɨndsøꞌjkɨyɨp pøn ja myɨguga̱jpꞌajtpy, pøn ja møøt tyukja̱a̱ꞌyꞌaty, jøts pøn ja myøøtsɨnaapy jam tyøjkjotp.