Search form

MARCOS 6:50

50kumɨ tø ja wyɨnaty nɨdukɨꞌɨyɨ tꞌejxtɨ, janch tsøꞌjkɨdɨp jaꞌ. Xjats Jesús ja ojts myɨgajpxyɨdɨ, yɨdeꞌen ja ojts yiknøjmɨdɨ:

―¡Jotmøkpøktɨ; øts ɨdøꞌøn, kidi mdsøꞌøgɨdɨ!