Search form

MARCOS 6:52

52kumɨ kaꞌanɨm ja wyɨnaty tnɨja̱wɨdɨ yikxon pønɨ pøn ja Jesús, øy ja tsa̱pkaaky jaꞌ tjayikmayɨ, janch kujuun ɨdøꞌøn jaꞌadɨ, kaꞌap ɨdøꞌøn ja tja̱ꞌgyukɨdɨ.