Search form

MARCOS 6:6

6Jøts nugo ja jadiꞌiñɨ tkuma̱a̱ꞌyɨyɨɨꞌñ tkuda̱jɨyɨɨꞌñ ku ja̱a̱ꞌy ja kyajanchja̱ꞌwɨyøø. Xjats ja jadeꞌen ka̱jp ka̱jp wyɨdijty ma̱ jaty ja ka̱jp jam wyɨnaty wɨngon tyañ, jamts ja yikꞌɨxpɨjky.