Search form

MARCOS 6:8

8Yikxon ja ojts tꞌaneꞌemy jøts ja nɨti tkakoꞌondɨt ñɨduuꞌyøꞌøyɨk, nugo tya̱jk ja jaꞌayɨ kya̱ptɨp. Kaꞌap ja ti tmɨnøjkxtɨt, nɨ pejnɨ, nɨ tsapkaagyɨ, nɨ meeñɨ, nɨti tkakoꞌondɨt.