Search form

MARCOS 7:10

10Øy ja Moisés yɨdeꞌen yjawa̱a̱ñ: “Wɨndsøꞌøgɨ mdeety mda̱a̱k”, jøts “Pønɨ pøn tyeety tya̱a̱k tkaꞌømyɨga̱jpxp, wan ja jatyɨ tꞌøøky.”