Search form

MARCOS 7:11

11Jøts ku meets, mdanɨgutujkꞌajtpy meets ja ja̱a̱ꞌy, kaꞌap ɨdøꞌøn tyimyꞌaguwa̱nɨkøjxpɨ jøts ja tyeety tya̱a̱k ja tyimwyɨndsøꞌøgɨt, wan ja tnøjmɨdɨ ja tyeety ja tya̱a̱k: “Kaꞌap ɨnet ɨxya̱m nbudøkɨt, kaꞌ ti nmoꞌowa̱ꞌa̱ñ, jaꞌagøjxp ku øts nbɨkta̱ꞌa̱ky tmøøtꞌaty Corbán.” (Corbán, jaꞌ tyijpy ayuujk, tø ndamɨyøxy ja Dios tukɨꞌɨyɨ nbɨkta̱ꞌa̱ky);