Search form

MARCOS 7:13

13Jadeꞌenꞌampy meets ja xkaꞌukyikmøjtøjkɨñɨ ja Dios kyajpxy, jaꞌagøjxp ku ja mgostumbrɨ xukꞌɨxpøktɨ xem ya̱m ja uꞌnk ja una̱ꞌjk, jøts nayɨdeꞌen ja mdsɨna̱a̱ꞌyɨn xyikyøꞌødyɨ.