Search form

MARCOS 7:15

15Nɨti jɨɨꞌkxy ja̱a̱ꞌy kyayikpøkpyetyɨ ku ja̱a̱ꞌy ti tjɨɨꞌkxy. Jaꞌ ja̱a̱ꞌy yikpøkpyajtɨp midi tsooꞌmp jam anmɨja̱ꞌwɨnjotp.