Search form

MARCOS 7:18

18Xjats ja tnɨma̱a̱y:

―¿Nɨ meets pa̱a̱t yø xkanɨmadoonɨ? ¿Kaꞌap xnɨja̱wɨdɨ ku ja̱a̱ꞌy nɨti jɨɨꞌkxy kyayikpøkpyetyɨ ku ja̱a̱ꞌy ti tjɨɨꞌkxy?