Search form

MARCOS 7:19

19Kaꞌap jɨɨꞌkxy tyøkɨ anmɨja̱ꞌwɨnjotp, maatsjotp ja jɨɨꞌkxy tyøkɨ ma̱ ja tɨnch, jøts pyɨdsimy ku ja̱a̱ꞌy ñijkxy nawyɨyøꞌøyɨbɨ.

Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja ojts tnɨgajpxy jøts ku jɨɨꞌkxy tum wa̱ꞌa̱ts midi yikjøøꞌkxp, kaꞌ yikpøkpyety.