Search form

MARCOS 7:21

21Kumɨ jam pyɨdsimy ja kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ ku ja̱a̱ꞌy kyaꞌøwyɨnmay, jam pyɨdsimy ku ja̱a̱ꞌy ñɨya̱a̱ꞌy ñɨdøꞌøxy ñabyøjkxɨyɨdɨ, ku nadyuꞌuk ja̱a̱ꞌy ñamyøøtꞌatyɨdɨ, ku ja̱a̱ꞌy yikja̱a̱ꞌyꞌøøky,