Search form

MARCOS 7:22

22ku ja̱a̱ꞌy myeech, ku ja̱a̱ꞌy wenk ja̱a̱ꞌy pyɨkta̱ꞌa̱ky tsojkɨyɨ, ku ja̱a̱ꞌy ti tkaꞌødyuñ, ku ja̱a̱ꞌy tya̱a̱yꞌaty, ku ja̱a̱ꞌy najtsꞌa̱a̱w najtsjoojt yja̱a̱ꞌyꞌaty, ku ja̱a̱ꞌy myɨguꞌuk ti ttamɨꞌama̱ꞌa̱tꞌaty, ku ja̱a̱ꞌy pyagajpxy, ku ja̱a̱ꞌy ñamyɨkexyɨ, ku ja̱a̱ꞌy nɨti tkawɨnmay.