Search form

MARCOS 7:28

28Wɨnets ja tøꞌøxyøjk yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Janch jadeꞌen teety, kaꞌap kyajadeꞌenɨ. Jadeꞌen øts ɨxya̱m nnayja̱wɨyɨ ejxɨm ja ukuꞌngɨn, jøts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ndejɨnt ejxɨm ja̱a̱ꞌy una̱ꞌjkɨn kyaydɨ, jøts ja kyaaky abuꞌxk tyika̱ꞌa̱dɨ jøts ja ukuꞌnk ja jatyɨ tkaamyuky. Paty teety nnøjmɨ jøts mduꞌump mayꞌa̱jt jøts ø xpudøkɨt.