Search form

MARCOS 7:3

3(Kumɨ yɨdeꞌen ja fariseotøjk kostumbrɨ tmøøtꞌa̱ttɨ jøts nayɨdeꞌen ja myɨguꞌuk israelɨt ja̱a̱ꞌy, jaꞌ ɨdøꞌøn ja pyadundɨp pønɨ sa̱ jaty ja møja̱a̱ꞌdyøjk wyɨnaty tø yꞌatsøønɨdɨ, kaꞌ pøn kyay kunɨm ja kyagøbujtɨ may ojk, wɨnetnɨmts ja wa̱ꞌa̱ts ñayja̱wɨyɨdɨ.