Search form

MARCOS 8:16

16Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk jatyɨ myadya̱ktøjkɨdøø, yɨdeꞌen ja ñawya̱jnɨdøø:

―Jaꞌagøjxp yø jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ku adøm tsa̱pkaaky tø ngayikmiꞌiñɨndɨ.