Search form

MARCOS 8:17

17Wa̱ꞌa̱ts Jesús ja tnɨja̱wɨ ti ja wyɨnaty kyajpxyꞌa̱jttɨp. Kaꞌap ja tsa̱pkaaky ja tijy midi ñɨmadoodɨp ja pyabøjkpɨtøjk, ja Herodes ja fariseotøjk ndejɨnt ja yꞌɨxpøjkɨn ja yꞌayuujk tyijpy. Paty ja Jesús yɨdeꞌen tyiktɨɨy:

―¿Tiku mwa̱ꞌa̱ndɨ ku mdsa̱pkaaky xijy kyaꞌettɨ? ¿Kaꞌanɨm xnɨmadowdɨ, jøts nɨkaꞌap xnɨja̱wɨdɨnɨm, janch juun mguba̱jk xmøødɨdɨ?