Search form

MARCOS 8:21

21Wɨnets Jesús ja pyabøjkpɨtøjk tnɨma̱a̱y:

―Kaꞌanɨmdam meets ɨdøꞌøn xja̱ꞌgyukɨ. Ja tsa̱pkaaky yø meets jaꞌayɨ mdajotmayꞌøøꞌkpy.