Search form

MARCOS 8:24

24Wɨnets ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy wyɨnꞌejxwaꞌkxy, jøts wya̱a̱ñ:

―Nꞌijxpy øts yø ja̱a̱ꞌy ku yøꞌødyɨ, ja ku jadeꞌen kyaxøꞌøktɨ sa̱ kipyɨn.