Search form

MARCOS 8:25

25Wɨnets ja Jesús jadɨgojk twɨnguxa̱jɨyɨɨꞌñ ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy, jøts ja yikxon tyikꞌejxmøkɨyɨɨꞌñ, ojts ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy ja wyeen yꞌawa̱ꞌa̱ch, tum wa̱ꞌa̱ts ja tꞌejxnɨ øy tyiiꞌjɨ.