Search form

MARCOS 8:33

33Xjats ja Jesús wya̱ꞌkjɨmbijty, jøts ja pyabøjkpɨtøjk ja ojts twɨnꞌixy, xjats ku Pedro mɨkuꞌjɨn wyɨnaty tø kyajpxy, wɨnets Jesús ja twɨnguga̱jpxɨyɨɨꞌñ nayɨdeꞌen, jawaanɨ møkꞌampy ja tnɨma̱a̱y:

―¡Mets mɨkuꞌ, jɨwa̱ꞌa̱k, majtstutk øts! Kaꞌ mets jadeꞌen mwɨnmay sa̱m ja Dios Teety wyɨnmayɨn, jadeꞌen me mwɨnmay sa̱m øy pøn na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.