Search form

MARCOS 8:34

34Wɨnets ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk tya̱a̱jxɨyɨɨꞌñ, tukɨꞌɨyɨ ja tya̱jxmukɨjxy ja mayja̱a̱ꞌy jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Pønɨ pøn tsojkɨn tmøøtꞌa̱jtp jøts øts ja njaꞌ jadeꞌen xpaduujnɨt, kaꞌ mɨba̱a̱t køꞌøm ñadyunkꞌa̱tɨt, jaꞌayɨ ku amumjoojt ñadyamɨyoxɨt ja ayoꞌon jøts ɨdøꞌøn jadeꞌen tpaduꞌunt.