Search form

MARCOS 8:35

35Pønts kajadeꞌenduñɨm nayꞌejxɨp, nɨwɨndem tkapa̱a̱ty ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn; jøts pøn ø xkuꞌayoꞌomba̱a̱jtɨp, jaꞌ ɨdøꞌøn tpa̱a̱tp ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn.