Search form

MARCOS 9:1

1Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, ja ja̱a̱ꞌy ya̱ wɨna̱a̱gɨn tyanɨdɨ pøn kaꞌooktɨp kunɨm ja tꞌejxtɨt tnɨja̱wɨdɨt ja Dios kyutujk ku ja tpɨkta̱ꞌa̱kt møkꞌampy.