Search form

MARCOS 9:10

10Xjats ja pyabøjkpɨtøjk jadeꞌen køꞌømyɨ tꞌamaaꞌtskꞌa̱jttøø, køꞌømyɨ ja jadeꞌen tkajpxyꞌa̱ttɨ ti døꞌøn ja jadeꞌen tyijpy ku ja pyɨdsøꞌømt jap ooꞌkpɨ jutjøtpy jadɨgojk.