Search form

MARCOS 9:12

12Wɨnets ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Janch meꞌemp ja Elías jawyeen, jaꞌats nøjkx nayɨdeꞌen tyikja̱jtp ja øgyostumbrɨ midi Dios ojts tpɨkta̱ꞌa̱ky. ¿Jøts sa̱ ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ, sa̱ øts ja nyiknɨgajpxy pøn møj kudanaabyɨꞌa̱jtp, sa̱k nja̱tt? Yɨdeꞌen ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ jøts kuk ø nꞌayoꞌomba̱a̱tt, kaꞌabɨk øts ja ja̱a̱ꞌy xtsokt, xꞌɨxwetspɨk øts ja ja̱a̱ꞌy.