Search form

MARCOS 9:13

13Jøts ndukmadøøpy meets ɨxya̱m ku ja Juan Bautista tø yꞌatsmiñ, jøts tø kyuga̱jpxꞌaty nayɨdeꞌen ejxɨm Elíasɨn, jøts ja̱a̱ꞌy ja ojts yjemduñɨ tyeduñɨ pønɨ sa̱ yꞌanmɨja̱ꞌwɨn ja tyimñektɨ, ja̱jt ɨdøꞌøn ja jadeꞌen sa̱ Dios kyajpxy wyɨnaty wya̱ꞌa̱ñ.