Search form

MARCOS 9:17

17Wɨnets ja mayja̱a̱ꞌy nɨduꞌugɨn yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Wɨndsøn, ɨxya̱ me tø ndanɨmiñ tuꞌuk nma̱jnkuꞌnk pøn ja mɨkuꞌ tmøøtꞌa̱jtp, jøts jaꞌ yø kayika̱jpxɨp.