Search form

MARCOS 9:2

Ku ja Jesús adsuꞌjky tukɨꞌɨyɨ yꞌatstɨga̱jch, amuum chama̱mbøjkɨjxy

2Tyudujkxøøwɨp ja Jesús wyɨnaty jadeꞌen tø wya̱ꞌa̱ñ, xjats ja pyabøjkpɨtøjk ja nɨdɨgøøk tꞌukwa̱a̱y, ja Pedro ja yꞌukwa̱a̱w møøt ja Jacobo jøts møøt ja Juan, jadeꞌen ja ojts tmøøtnijkxy jam kojpkøjxp ma̱ ja Jesús adsuꞌjky tyɨga̱jch, jamts ja pyabøjkpɨtøjk wyɨnaty tꞌukmøøtanɨ.