Search form

MARCOS 9:3

3Yikxon wyet ja chama̱mbɨjky janch poop ejxɨm tsa̱pꞌøøꞌpkyɨn, nɨpøn ja̱a̱ꞌy wyet ya̱ jadeꞌen tkayikwa̱ꞌa̱ch sa̱ døꞌøn wyet ja pyoobɨyɨɨꞌñ.