Search form

MARCOS 9:34

34Xjats ja pyabøjkpɨtøjk amøñɨ yꞌamɨdooduktɨ, kaꞌap ja sa̱ wya̱ꞌa̱ndɨ, kumɨ jaꞌ ja jam wyɨnaty tø tnadyamɨgajpxyɨdɨ pøn pyabøjkpɨtøjk ɨdøꞌøn ja tyimyjawaanɨ møj pɨdsømp.