Search form

MARCOS 9:35

35Wɨnets ja Jesús yꞌɨxa̱a̱jky jøts ja tya̱a̱jxɨyɨɨꞌñ ja ñɨmakmajtskpɨ ja̱a̱ꞌy pøn ɨxpøjktɨp, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Pønɨ pøn namyøjpɨkta̱ꞌa̱kwa̱jnɨp, wan ja myɨguꞌuk tpudøkɨ, øy ti tunk ttuꞌunt ejxɨm ja ja̱a̱ꞌy pøn ja ñɨtanaabyɨ kaꞌejtp.