Search form

MARCOS 9:38

Ku ja Jesús wya̱a̱ñ: Adøm jaꞌ nbudøjkɨbɨ pønɨ kaꞌap adøm ja xmɨdsepꞌa̱jtyɨndɨ

38Wɨnets ja Juan tnɨma̱a̱y ja Jesús:

―Wɨndsøn, tø øøts ja ja̱a̱ꞌy tuꞌuk nꞌixy pøn tyiktump mets mmøkꞌa̱jtɨn, jøts mɨkuꞌ ja ttukmajtstuꞌuty ja ja̱a̱ꞌy, jøts kumɨ kaꞌap ja yikꞌijxyɨ xjats øøts ja tø ndukmajtstuꞌuty jøts ja kaꞌap jadeꞌen yꞌukꞌadøtsnɨt.