Search form

MARCOS 9:42

Jaꞌ midi yikpøkpyajtp

42’Øy pøngapøn pønɨ pøn øts nꞌuna̱ꞌjk nɨduꞌugɨn xyikpojkpɨtuujnɨyɨp, pønɨ pøn øts nꞌuna̱ꞌjk nɨduꞌugɨn xyiktundɨgøjyɨyɨp pøn jaty ø xjanchja̱ꞌwɨdɨp, neꞌegɨ ja øyɨk yꞌijty jøts pa̱a̱nda̱a̱k yiktayukwøønt ja ja̱a̱ꞌy pønɨ pøn jadeꞌen adøtsp jøts ja mejyjotp yikuwɨbepɨt.